Tříkrálová sbírka 2015 - Vlčovice

Tříkrálová sbírka 2015 - Vlčovice

Během letošní Tříkrálové sbírky vyrazily do ulic Vlčovic dvě skupinky koledníků, které dohromady strávily koledováním 14 hodin. Koledníčci byli stateční a za odměnu dostali nejenom sladkosti, ale také teplou večeři, kterou pro ně připravila paní Barbora Kahánková z Vlčovic.

V této galerii si můžete prohlédnout, jak si naši koledníčci koledování užívali.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do pokladniček a koledníkům moc děkujeme za čas, který nám věnovali.