Charitní asistenční služba

 • identifikátor: 8210455

Poslání

Posláním terénní Charitní asistenční služby (CHAS) Charity Frenštát pod Radhoštěm je pomáhat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění či zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně, případně je mohou vykonávat s částečnou pomocí pracovníka služby. Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení místa a času.

 

Cíle služby

 • podporovat klienty, aby si v co největší míře zachovali dosavadní běžný způsob života ve svém přirozeném prostředí,
 • pomáhat osobám překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi za pomoci osobního asistenta,
 • přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností klienta způsobené zdravotním či tělesným postižením, věkem nebo chronickým onemocněním
 • zachování maximální soběstačnosti klientů tak, aby si doma, ale i v běžném sociálním prostředí (např. obchod, pošta, úřad), mohli udělat co nejvíce činností samostatně nebo s částečnou podporou pracovníka služby,
 • udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy, vrstevníky) tak, aby nedocházelo k sociální izolaci klienta.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Charitní asistenční služby Charity Frenštát p.R. jsou osoby se sníženou soběstačností – osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením i osoby s kombinovaným postižením a osoby s chronickým onemocněním od 19-ti let věku, které potřebují pomoc jiné osoby.

Službu osobní asistence neposkytneme zájemci o službu v případě, kdy zájemce nespadá do cílové skupiny (požaduje jinou službu, než na kterou máme registraci), pokud je naplněna kapacita služby a zájemce nechce být zařazen do evidence žadatelů (Evidence žadatelů o službu osobní asistence), dále službu neposkytujeme dětem a mládeži, osobám, jejichž stav vyžaduje léčbu ve zdravotnickém zařízení a osobám s chronickým duševním onemocněním, které není kompenzováno léčbou.

 

Poskytované služby

Služba osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, a obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba osobní asistence není hrazena zdravotní pojišťovnou, je hrazena klientem.

Charitní asistenční služba poskytuje terénní službu v domácnostech klientů na území města Frenštátu pod Radhoštěm a obcí Tichá, Kozlovice, Měrkovice, Mniší, Vlčovice, Lichnov, Bordovice, Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Hukvaldy, Horní a Dolní Sklenov.

Služba osobní asistence je poskytována nepřetržitě.

Objednávání služeb je možné přímo v kanceláři CHOPS nebo na tel. čísle731 141 801.

 

Provozní doba kanceláře: 

 

Kontakt:

Jarmila Kundračíková, vedoucí služby, koordinátor terénní péče

 • mob.: 604 830 779
 • email: jarmila.kundracikova♦frenstat.charita.cz 

 

 

Služba osobní asistence Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována

 

Služba osobní asistence Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2020 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020" v rámci dotačního titulu 3/20

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována
 • z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020, dotační titul C, D, E

 

Služba osobní asistence Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpá v roce 2021 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována