SESTŘIČKY - Charitní ošetřovatelská služba

 

Definice domácí péče

Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto péči poskytují diplomované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které mají osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Cíle domácí péče

 • zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci pacientům, kterým je tato péče poskytována na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jeho vlastním sociálním prostředí. 
 • eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů.
 • zajistit paliativní péči nevyléčitelně nemocným.

 

Financování domácí péče 

 • ze zdravotního pojištění - seznam výkonů, které musí být předepsány na speciálním formuláři „Poukaz domácí péče“, který je vypsaný a podepsaný ošetřujícím lékařem
 • přímou platbou pacienta (u pacientů, kteří nejsou pojištěni, nebo za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, nebo u pacientů, u kterých zdrav. pojišťovna nemá smluvní vztah se zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči, pokud pacient vědomě a záměrně zvolil nesmluvní zařízení)
 • sponzorskými dary, z nadací, grantů apod.

 

Dostupnost péče

 • Služby poskytujeme 7 dní v týdnu, pondělí – neděle od 6:00 až 19:00 hod.
          • v akutních případech na doporučení praktického lékaře (např. aplikace injekcí, infúzní terapie apod.) je možné poskytnout službu také od 19:00 do 6:00 hod. 

 

Smluvní vztahy máme uzavřeny s následujícími zdravotními pojišťovnami

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • Revírní bratrská pokladna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

Smluvená oblast pro návštěvní službu

Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Tichá, Bordovice, Lichnov, Vlčovice, Mniší, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Hukvaldy, Sklenov, Kozlovice, Rychaltice

 

Poskytujeme tyto služby 

 • sledování fyziologických funkcí(krevní tlak,puls,tělesnou teplotu,příjem a výdej tekutin) 
 • odběr biologického materiálu(krev,moč…) 
 • komplexní ošetřovatelská péče o imobilního a inkontinentního pacienta 
 • zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením 
 • prevence kožních lézí,lokální ošetření kožních lézí,poranění,ran (operační rány,bércové vředy,dekubity) 
 • aplikace inhalační a léčebné terapie(aplikace analgetik, insulinu, p.o.,s.c.,i.m., infúzí..) 
 • nácvik aplikace insulinu 
 • vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • ošetřovatelská rehabilitace(kondiční a dechová cvičení),nácvik soběstačnosti,vertikalizace,nácvik chůze 
 • klysma,cévkování žen,ošetření permanentních katetrů,ošetření stomií,žaludeční sondy 
 • zácvik rodinných příslušníků event.blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí 
 • pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta

 

Provozní doba kanceláře:

 • Objednávání služeb je možné přímo v kanceláři CHOPS nebo na tel. čísle  733 676 603, v ostatních případech nutnosti na telefonním čísle  731 141 801.

 

Kontakt

Mob.: 733 676 603, email: info@frenstat.charita.cz