Charitní pečovatelská služba

 • identifikátor: 1682441

Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Frenštát p.R. jsou osoby se sníženou soběstačností - senioři a osoby se zdravotním postižením.

 • senioři
           • osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Senioři mohou být se zdravotním postižením (postižení pohybového aparátu) či se smyslovým postižením (různý stupeň nedoslýchavosti a slabozrakosti).
 • osoby se zdravotním postižením starší 19-ti let
            • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby
            • osoby, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb (poúrazové stavy, pooperační stavy)

Pečovatelskou službu neposkytneme zájemci o službu v případě, kdy zájemce nespadá do cílové skupiny (požaduje jinou službu, než na kterou máme registraci) a dále zájemce odmítneme, pokud je naplněna kapacita služby.

 

Cíle služby

 • Poskytovat takovou podporu a služby, které umožňují klientovi v co největší míře zachovat dosavadní běžný způsob života v jeho přirozeném prostředí.

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta tak, aby si doma mohl udělat co nejvíce činností samostatně nebo s částečnou podporou pracovníka služby.

 • Udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy) tak, aby nedocházelo k sociální izolaci klienta.

 

Poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, a obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Zajišťujeme časovou dostupnost - terénní služby poskytujeme každý pracovní den  (pondělí až pátek) od 7.00 do 19.00 hodin. 

Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní službu v domácnostech klientů na území města Frenštát p.R., v Trojanovicích, Tiché, Bordovicích, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Kunčicích p.O., Čeladné, Hukvaldech, Rychalticích, Sklenově a Kozlovicích.

 

Objednávání služeb je možné přímo v kanceláři CHOPS nebo na tel. čísle 731 141 801.

Provozní doba kanceláře: 
 
Kontakt:

Kateřina Linartová, sociální pracovnice, vedoucí Pečovatelské služby

 • mob.: 737 363 851
 • email: katerina.linartova♦frenstat.charita.cz  nebo  pecovatelska♦frenstat.charita.cz

  

Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2018 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018"

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována

 

Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpá v roce 2019 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována