Charitní pečovatelská služba

 • identifikátor: 1682441

Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Frenštát p.R. jsou osoby se sníženou soběstačností  z důvodu vyššího věku – senioři – osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Senioři mohou být se zdravotním postižením (postižení pohybového aparátu) či se smyslovým postižením (různý stupeň nedoslýchavosti a slabozrakosti).

Pečovatelskou službu neposkytneme zájemci o službu v případě, kdy zájemce nespadá do cílové skupiny (požaduje jinou službu, než na kterou máme registraci) a dále zájemce odmítneme, pokud je naplněna kapacita služby a zájemce nechce být zařazen do evidence žadatelů (Evidence žadatelů o pečovatelskou službu).

 

Cíle služby

 • Poskytovat takovou podporu a službu, které umožňují klientovi v co největší míře zachovat jeho dosavadní běžný způsob života v jeho přirozeném prostředí, ačkoliv on sám tyto činnosti již nezvládá nebo potřebuje dopomoci.
 • Zachování maximální soběstačnosti klienta tak, aby si doma mohl udělat co nejvíce činností samostatně nebo s částečnou podporou pracovníka služby, případně jen s tím, že klient službu řídí a činnosti vykonává pečovatel/ka.
 • Udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy) tak, aby nedocházelo k sociální izolaci klienta. Někdy je také samotný kontakt pečovatele/ky s klientem prevencí před úplnou izolací klienta.

 

Poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, a obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Dostupnost poskytované služby

pracovní dny 7:00 - 19:00    
dny pracovního klidu (víkendy, svátky) 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní službu v domácnostech klientů na území města Frenštát p.R., v Trojanovicích, Tiché, Bordovicích, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Kunčicích p.O., Čeladné, Hukvaldech, Rychalticích, Sklenově a Kozlovicích.

 

Objednávání služeb je možné přímo v kanceláři CHOPS nebo na tel. čísle 731 141 801.

Provozní doba kanceláře: 
 
Kontakt:

Jarmila Kundračíková, vedoucí služby, koordinátor terénní péče

 • mob.: 604 830 779
 • email: jarmila.kundracikova♦frenstat.charita.cz 

  

 

Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována

 

Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2020 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020" v rámci dotačního titulu 3/20

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována
 • z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020, dotační titul C, D, E

 

Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpá v roce 2021 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
 • z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována