Diecézní pouť Charit ostravsko-opavské diecéze

Ve středu 4. června 2014 se uskuteční v Klášteře Kongregace Dcer božské lásky v Opavě diecézní pouť Charit.

Kromě slavnostní mše sv. (celebruje biskup František Lobkowicz) bude součástí programu přednáška o sociálně-charitativním díle Františky Lechnerové. Tato snad budoucí blahoslavená v 2. polovině 19. století vybudovala síť zařízení tzv. Mariana, která poskytovala zázemí a vzdělání dívčí mládeži.

 

Den rodiny 2014

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Frenštát p.R. ve spolupráci s Charitou Frenštát p.R. a CVČ Astra si Vás dovolují pozvat na

Mezinárodní den rodiny,

který proběhne 14.5.2014.

Den otevřených dveří - MKNR

Den otevřených dveří - MKNR

Místní klub náhradních rodin pořádal dne 12.4.2014 „Den otevřených dveří“ nejenom pro rodiny s dětmi v pěstounské péči. Setkání proběhlo v hojném počtu rodin, které si mezi sebou vyměnily zkušenosti, radosti a starosti spojené s náhradní rodinnou péči.

Vzdělávání - Základy poskytnutí první pomoci

Vzdělávání - Základy poskytnutí první pomoci

V sobotu 12.4.2014 proběhlo v prostorách Charity Frenštát vzdělávání na téma Základy poskytnutí první pomoci. Vzdělávání bylo realizováno paní Mgr. Jindřiškou Kosinovou, která pracuje ve vzdělávacím centru Středisko vzdělávání s.r.o. Ostrava.