Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby a služby osobní asistence

V uplynulém období absolvovali pracovníci našich služeb vzdělávání, které bylo zaměřeno na práci v terénu a na poskytování péče klientům s demencí.

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za podporu našeho projektu Vybavení pro Penzion pro seniory.

Tříkrálová sbírka začíná už prvního ledna

Tříkrálová sbírka oslaví 20 let. V lednu vyrážíme do ulic a počítáme s vámi!

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU SLUŽEB

V DOBĚ OD 23.12.2019 DO 3.1.2020 NEBUDOU POSKYTOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

  • CHARITNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI;
  • DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE;
  • HMOTNÁ POMOC;
  • OBCHOD BUMERANG.