Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Poděkování - Materiální sbírka - Ukrajina

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří se k dnešnímu dni zapojili do Materiální sbírky na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině.

Klub Klubíčko

Klientům naší Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  nabízíme možnost účastnit se aktivit, které pro ně připravilo

KLUBÍČKO

 

Klubíčko je: 

  • místem setkávání rodičů s dětmi, 
  • místem, kde se děti připravují na předškolní nebo školní docházku, 
  • místem, kde rozvíjíme a podporujeme rodičovské kompetence.

Diecézní charita pomáhá v zahraničí již deset let. Oslaví to minifestivalem

Diecézní charita ostravsko-opavská pomáhá i v zahraničí, kde realizuje humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Kromě Ukrajiny, kde pomoc nastartovala po tehdejších ničivých povodních, působí od minulého roku také v Moldavsku. Desetileté výročí pomoci oslaví Ukrajinským minifestivalem.