Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí za Charitu Frenštát 390 184,- Kč.

Výtěžek sbírky je určen na podporu a rozvoj Pečovatelské a Asistenční služby Charity Frenštát p.R.

Výnosy za jednotlivé obce naleznete zde.

Vzpomínková bohoslužba

Vážení spoluobčané,

rok po tragickém neštěstí ve Frenštátě pod Radhoštěm

se uskuteční ve farním kostele sv. Martina (dolní kostel)

VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA

pro všechny, kteří se chtějí zastavit.

Tříkrálová sbírka 2014 - soutěž pro koledníky

Vyhlašujeme pro všechny koledníky spadajících pod Charitu Frenštát p.R. soutěž na téma

„NEJ“ KORUNA 2014

Více informací naleznete zde.