Děkujeme společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát

Děkujeme společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát

Děkujeme společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát za podporu našeho projektu Rozvoj domácí ošetřovatelské paliativní péče.

 

 

Finanční prostředky byly využity na projekt Rozvoj domácí ošetřovatelské paliativní péče. Z finančních prostředků bylo zakoupeno vybavení služby - přenosný oxygenerátor a dva automatické externí defibrilátory. Toto vybavení slouží k zajištění péče o nemocné a umírající v domácím prostředí.

Projekt reagoval na přání většiny nevyléčitelně nemocných, kteří si přejí, aby péče o ně probíhala v jejich vlastních domovech, a to až do okamžiku smrti. Těmto nevyléčitelně nemocným zajišťují péči jejich rodinní příslušnici společně s pracovníky terénní ošetřovatelské (paliativní) péče.

Děkujeme společnosti Siemens, s. r. o. za poskytnutí podpory, která pomohla zkvalitnit námi poskytovanou službu.

 

Siemens - vybavení