Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za podporu našeho projektu Vybavení pro Penzion pro seniory.

Díky nadačnímu příspěvku v rámci grantového řízení Senior, jsme pořídili nová elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace a AED defibrilátor.

Děkujeme.

logo_VDV