Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dne 10.9.2013 rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje o vydání pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí Charitě Frenštát pod Radhoštěm.

Charita Frenštát p.R. nabízí pěstounům uzavření této dohody s možností využití následujících služeb:

  • Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání Vašich dětí) 
  • Odlehčovací služby 
  • Psychologickou a další odbornou podporu 
  • Poradenství 
  • Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt)

Povinost mít uzavřenou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“ s pověřenou osobou ukládá pěstounům novela zákona 359/1999 Sb.

Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na čísle: 556 83 16 09, 604 841 244