Hledáme dobrovolníky - Potravinová sbírka 2015

Hledáme dobrovolníky - Potravinová sbírka 2015

V Charitě Frenštát hledáme dobrovolníky, kteří by by nám pomohli s organizací Národní potravinové sbírky, která se koná v sobotu 21. listopadu 2015 od 8:00 do 20:00 v TESCU KOPŘIVNICE

Cílem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.

Zapojte se do celostátní akce, pomozte lidem, kteří žijí na hranici chudoby.

Během celého dne budou moci zákazníci hypermarketů darovat trvanlivé potraviny do košíků za pokladnami. Darované potraviny poputují do Charity Frenštát p.R. a následně budou přerozděleny lidem v nouzi.

Zájemci registrujte se do 10.11.2015 na e-mailu: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz, s uvedením: vašeho telefonního kontaktu, rozsahu, v jakém je možné počítat s vaší pomocí (kdykoliv od 8 do 20 hod.)

Dobrovolnickou práci zvládne každý.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!