Nabídka ubytování - Penzion pro seniory

Nabízíme ubytování v našem Penzionu pro seniory.

Ubytování bude možné poskytnout od poloviny listopadu 2018.

Podmínky pro přijetí:

  • Určeno pro obyvatele Frenštátu p.R a okolních obcí, 
  • Určeno pro seniory  od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí, ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem, ale zároveň nevyžadují stálý dohled.
  • odběr úkonů pečovatelské služby (úklidy, hygiena, obědy,….) nebo úkonů služby osobní asistence

 

 

Nejsme schopni poskytnout své služby zájemcům, kteří:

  • z důvodu těžkého smyslového postižení nekomunikují běžným způsobem 
  • z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali klidné soužití s ostatními uživateli 
  • trpí akutní infekční nemocí 
  • z důvodu závislosti na alkoholu 

Více na telefonním čísle: 604 841 244 (Lenka Tabachová)