Ocenění pracovníků Charity Frenštát pod Radhoštěm

Ocenění pracovníků Charity Frenštát pod Radhoštěm

Slavnost svaté Hedviky se již po páté stala příležitostí k poděkování těm, kteří se aktivně zapojují do života diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz v pátek 16. 10. odměnil pamětním listem a medailí sv. Hedviky sedmadvacet mužů a žen, mezi kterými byli ocenění i pracovníci Charity Frenštát pod Radhoštěm, manželé Anna a Jan Čechovi a Vítězslava Juříčková.

Ocenění má být podle biskupových slov povzbuzením k další aktivitě i příkladem pro ostatní věřící ve farnostech. „Dnešní vyznamenání je hodnocením toho, že se ve svých farnostech umíte dívat kolem sebe a umíte pomáhat. Sami od sebe umíte něco dobrého udělat a za to vám patří dík,“ uvedl biskup Lobkowicz.

 

Jan a Anna Čechovi

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

 V Charitě Frenštát pod Radhoštěm pracují manželé Čechovi od r. 2008, oba v terénní pečovatelské službě. Paní Anna později jako projektový manažer. Vynikají veselou povahou, ochotou i vysokým pracovním nasazením. V r. 2013 několik týdnů obětavě pomáhali nad rámec své pracovní doby často do pozdních nočních hodin při rozdělování pomoci obětem výbuchu plynu v činžovním domu. Svou činností přispěli k dobrému jménu Charity Frenštát pod Radhoštěm a jistě i k ocenění „Nejlepší nezisková organizace“ starostkou města.

 

Vítězslava Juříčková

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

V Charitě Frenštát pod Radhoštěm pracuje paní Juříčková od roku 2005 jako vrchní sestra v terénní zdravotnické službě. Ráda pomáhá potřebným i předává své zkušenosti podřízeným. Navíc jako dobrovolnice již čtyři roky vede klub Anonymních alkoholiků, kde několik jeho členů nachází útočiště a vzájemnou podporu. Ve svém okolí je známá jako skromný člověk s otevřeným srdcem pro všechny. Vždy ráda vyslechne, poradí a pomůže.

 

  FOTO: Zdeněk Poruba, Člověk a Víra