Pomáháme

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s dramatickými událostmi ve Frenštátě pod Radhoštěm a tragédií obyvatel panelového domu rozmetaného výbuchem plynu se na Vás obracíme s následující prosbou.

Od prvních okamžiků jsou příslušnými institucemi, firmami a jednotlivci podnikány kroky pro materiální, finanční, ale i psychickou pomoc postiženým a jejich rodinám. Každému z Vás, kdo jste se aktivně podíleli na této pomoci, patří velké poděkování!

Pomoc, o kterou bychom Vás také rádi požádali, je ale ještě jiného druhu. Jde o pomoc, která není tolik viditelná. Jde totiž také o jakési lidské duchovní semknutí se a intenzivní modlitební podporu postižených rodin.

Snad každý člověk, ať už věřící či nevěřící, totiž v takto krizové situaci, v ohrožení života volá o pomoc – a často při tom volá Boží jméno. Volejme tedy společně jedni za druhé!

Pravidelné modlitební ztišení bude, nezávisle na další pomoci, probíhat v čase od 20. hodiny, a to každý den až do odvolání. Také Vy se můžete anonymně přidat a ztišit třeba tam, kde se právě v tu chvíli budete nacházet.

Velice Vám děkujeme za jakýkoli projev Vaší solidarity!

Charita Frenštát p/R