Vy rozhodujete, my pomáháme - poděkování

Vy rozhodujete, my pomáháme - poděkování

Děkujeme společnosti Tesco za finanční podporu na realizaci projektu Zakoupení vybavení pro domácí ošetřovatelskou paliativní péči.

Díky žetonům, které mohli zákazníci Tesca Kopřivnice vhodit k našemu projektu, se nám podařilo získat na realizaci našeho projektu 30.000,- Kč.

Paliativní péče pomáhá nemocnému, aby mohl až do konce svého života vést podle svých možností aktivní život. Projekt reaguje na přání většiny nevyléčitelně nemocných, kteří si přejí, aby péče o ně probíhala v jejich vlastních domovech a to až do okamžiku smrti.

Ze získaných finančních prostředků bylo zakoupeno vybavení, které umožní paliativní péči kvalitně poskytovat.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Související galerie