Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby a služby osobní asistence

V uplynulém období absolvovali pracovníci našich služeb vzdělávání, které bylo zaměřeno na práci v terénu a na poskytování péče klientům s demencí.

20. listopadu 2019 pracovníci Charitní pečovatelské služby a Charitní asistenční služby absolvovali akreditované vzdělávání s názvem „Zátěžové situace při péči o osoby s demencí“. Náplň kurzu byla pro všechny velkým přínosem, protože se denně s klienty postiženými touto nemocí setkávají. Paní lektorka Bc. Mgr. Lenka Vráželová svůj výklad neustále doplňovala příklady z praxe, což pracovníci velmi ocenili.

 

2. prosince 2019 proběhlo v naší organizaci další akreditované vzdělávání pro pracovníky Charitní pečovatelské služby a Charitní asistenční služby. Tentokrát šlo o Prožitkový kurz zaměřený na sebereflexi a týmovou spolupráci s využitím gerontoobleku. Pracovníci si na vlastním těle mohli vyzkoušet, jak se cítí klienti, o které pečují, neboť tento speciálně upravený oblek dokáže simulovat pohyb starého člověka, se všemi omezeními – pohybu, zraku i sluchu. Takto ztížený pohyb si pracovníci mohli vyzkoušet v prostorách naší organizace, např. vyjít a sejít jedno patro po schodech, byl pro některé ze zúčastněných velký výkon. Další zajímavou pomůckou, kterou si pracovníci mohli vyzkoušet, byly speciálně upravené rukavice, které simulovali třes rukou u člověka postiženého Parkinsonovou chorobou. I podepsat se na papír byl obtížný úkol. Pracovníkům se tento prožitkový kurz vedený Mgr. Igorem Krhovským velmi líbil.