Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.

Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.

Název projektu: Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.

  • Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00107
  • Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 28. únor 2015
  • Financováno z OP LZZ 

Během uplynulých 18 měsíců probíhal na Charitě Frenštát p.R. projekt „ Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.“, reg. Č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00107, který byl zaměřen na získání a rozšiřování odborných a obecných znalostí a dovedností pracovníků registrovaných sociálních služeb Charity Frenštát p.R., vedoucích pracovníků těchto registrovaných služeb a fyzických osob, které poskytují péči.

 

V rámci toho projektu proběhly 3 klíčové aktivity, které byl zaměřeny vždy na jednu skupinu vzdělávaných osob.

Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb bylo zaměřeno na posílení kompetencí a zvýšení pracovní kvalifikace pracovníků.

  • Pracovníci v sociálních službách byli vzdělávání nejenom v oblastech standardů kvality sociálních služeb, ale bylo jim poskytnuto i vzdělávání v oblasti kvality přímé péče o klienta, komunikace, Bazální stimulace, a dalších oblastech.
  • Vedoucí pracovníci byli proškoleni v oblastech, které byly zaměřeny na zkvalitnění jejich vedoucí pozice a zároveň na získání dovedností např. v oblasti vedení týmu, jednání se zájemcem o službu.

Fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, byly proškoleny v oblastech, které souvisí s přímou péči o osoby závislé na pomoci druhé osoby.