Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí rodinám, které mají v pěstounské péči děti, možnost uzavření „Dohody o výkonu pěstounské péče“

Vážení pěstouni, novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“ s pověřenou osobou. Touto pověřenou osobou je i Charita Frenštát pod Radhoštěm.

 

V současné době máme volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Těšíme se na Vás.

 

Dohody o výkonu pěstounské péče ("Dohody")

 

Posláním poskytovatele „Dohod“ Charity Frenštát pod Radhoštěm je:
 • Poskytovat podporu a pomoc rodinám, kterým bylo svěřeno dítě do pěstounské péče (PP) – osoby pečující, osoby v evidenci, nebo se na výkon PP připravují.

 

Cílem poskytovatele „Dohod“ Charity Frenštát pod Radhoštěm je:
 • Poskytovat pěstounům podporu při řešení otázek a situací v oblasti pěstounské péče.
 • Podpořit pěstouny tak, aby poskytovali svěřenému dítěti podnětné prostředí pro jeho zdravý vývoj.
 • Podpora vztahu s rodiči a dalšími příbuznými dítěte v pěstounské péči, jestliže je to v zájmu dítěte.

 

Cílovou skupinou (našimi klienty) jsou:
 • Pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, poručníci.
 • Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Děti v náhradní rodinné péči.
 • Děti, které požádají o ochranu svého života a svých zájmů.

Dohodu je možné uzavřít s osobami, které spadají pod OSPOD: Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Ostrava.

 

Zásady poskytovatele „Dohod“ Charity Frenštát pod Radhoštěm jsou:
 • Ochrana důstojnosti a práv pěstouna a dítěte.
 • Dobrovolnost
 • Individuální přístup
 • Mlčenlivost a diskrétnost
 • Zaměření na rodinu jako celek

 

Na základě uzavřené Dohody jsou poskytovány následující služby:
 • Zajištění zákonem povinného vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně pro oba pěstouny / poručníky.
 • Zajištění krátkodobého hlídání dětí nebo zajištění celodenní péče (respitní péče), která probíhá tak, že se dítě účastní vybraného tábora.
 • Zajištění setkávání se sociální pracovnicí ve Vaší domácnosti nebo na předem dojednaném místě, min. 6 setkání ročně.
 • Podporování rodiny při naplňování cílů a potřeb svěřeného dítěte.
 • Předávání informací o péči svěřeného dítěte příslušnému OSPODu.
 • Zajištění přednášek (k pěstounské / poručenské péči) na základě projeveného zájmu pěstounů / poručníků.
 • Zajištění rodinám pomoc psychologa nebo jiného odborníka, min. 1x za 6 měsíců.
 • Zajištění a podpora kontaktů s biologickou rodinou dítěte.

 

Na základě uzavřené Dohody jsou poskytovány následující služby, které jsou nenárokové – doplňkové (jejich poskytování není ze zákona povinné):

 • Pomoc při vyřizování darů či grantů např. na zdravotnické pomůcky, stipendia apod.
 • Pomoc při vyřizování dávek, soudních rozhodnutí, žádostí apod.
 • Organizování akcí pro celé rodiny za podpory grantů.

 

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Provozní doba poskytovatele Dohod:

Telefonická konzultace - pracovní dny vždy od 8:00 do 14:00 hodin.

Ambulantní služba (v sídle Charity)  - dle domluvy, popř. bez objednání každé pracovní úterý a středu v době od 8:00 do 11:30 v kanceláři Charity Frenštát p.R.

Návštěvy v domácnostech - dle individuální domluvy, poslední návštěva může být uskutečněna v 16:00 hodin a ukončena v 17:00 hodin.

Asistované styky (kontakty) s biologickou rodinou svěřeného dítěte - dle individuální domluvy ve všední dny, nejpozději ukončené v 17:00 hodin.

 

Dokumenty - Standardy kvality, kterými se pracovníci Dohod řídí při své činnosti, naleznete zde. 

Pracovníci uzavírají Dohody na základě pověření, jehož rozsah naleznete zde.

 

Podávání a vyřizování stížností

Stížnost můžete podat:

a) Ústně (osobně, telefonicky)

b) Písemně (dopisem, emailem)

c) Anonymně do schránky přání a stížností, která je umístěna před vstupem do Charity Frenštát pod Radhoštěm

Stížnost můžete podat pracovníkovi Charity Frenštát pod Radhoštěm nebo zaslat na adresu Dolní 504, Frenštát pod Radhoštěm. Vaši stížnost můžeme vyřídit ihned na místě nebo v nejbližším možném termínu.

Anonymně podaná stížnost se vyřizuje písemným sdělením, které je vyvěšeno na tabuli v přízemí budovy, a to po dobu 10 dní.

 

Více informací k Dohodám o výkonu pěstounské péče Vám poskytne:  

 • Mgr. Denisa Tomášková, sociální pracovnice
  • mob.: 739 343 187, denisa.tomaskova♦frenstat.charita.cz

 

 

Jsme zapojeni do skupiny Náhradní rodinné péče, která je součástí projektu Dejme dětem rodinu.

cover_FB_DDR_828x315px_03-final