Sociálně-právní ochrana dětí

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím.

Pověřená osoba sociálně-právní ochrany dětí – Charita Frenštát p.R: - vyhledává ohrožené děti, zaměřuje se na preventivní opatření v rodinách, uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče.

 

Charita Frenštát p.R. má pověření k sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (zanedbávané, týrané, zneužívané děti)
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Místo výkonu SPOD:

 • Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín a Ostrava, Kopřivnice

  

Kontaktní pracovník:

 

 • Mgr. Denisa Tomášková, sociální pracovnice
  • mob.: 739 343 187
  • email: denisa.tomaskova♦frenstat.charita.cz