Klub anonymních alkoholiků

  • Anonymní alkoholici je společenství lidí, kteří byli závislí na alkoholu a kterým se podařilo z této závislosti vymanit.
  • Společenství mužů a žen Anonymní alkoholici se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje. Cílem je řešit společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu.
  • Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít.
  • Nejsou tu žádné povinné poplatky. Soběstačnost umožňují dobrovolné příspěvky.
  • Klub není spojen s žádnou sektou, církví nebo politickou organizací.
  • Nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře.
  • Nepodporuje žádné programy, ale ani jim neodporuje. Prvořadým cílem je setrvat ve střízlivosti a pomáhat k ní jiným alkoholikům.

Scházíme se vždy v úterý od 18:00 v sídle Charity, ul. Dolní 504, Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt:

  • Mili – 733 660 978