OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU SLUŽEB

V DOBĚ OD 23.12.2019 DO 3.1.2020 NEBUDOU POSKYTOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

  • CHARITNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI;
  • DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE;
  • HMOTNÁ POMOC;
  • OBCHOD BUMERANG.

PF 2020

Radostné vánoční svátky, hojnost Božího požehnání,
zdraví a štěstí v roce 2020 Vám i Vašim blízkým

přejí pracovníci
Charity Frenštát pod Radhoštěm

PF 2020

Souznění 2019

V rámci festivalu Souznění 2019 pořádala naše Charita sbírku na zakoupení kompenzační pomůcky – elektrického vozíku - pro Jiříka Šrubaře.

V rámci této sbírky se podařilo nashromáždit celkem 33 487,- Kč.

Děkujeme všem, kdo na tuto sbírku přispěli.

Informace pro matky samoživitelky

Jelikož víme, že se potýkáte s finančními problémy a Vaše situace není jednoduchá, nabízíme Vám pomoc.

Jedním druhem naší podpory je navázání spolupráce se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, kde vám nabízíme jak materiální a potravinovou pomoc, tak poradenství ohledně toho, na co máte nárok; jak hospodařit s financemi, atd.

Další možnost jsou dávky, které si můžete vyřídit, naleznete zde.