Materiální sbírka

Informace k materiální sbírce

Po dohodě s Městem Frenštát pod Radhoštěm vyhlásila Charita Frenštát pod Radhoštěm dne 19.2.2013 materiální sbírku na pomoc obětem výbuchu domu č.p. 39. Od tohoto dne k nám do organizace přicházela pomoc z celé České republiky. A to nejen od firem, ale zejména od fyzických osob. Lidé posílali a sami přinášeli oblečení, boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, kuchyňské náčiní, ale také různé druhy spotřebičů. Přinášeli věci nové, ale bohužel i hodně opotřebované. Materiál, který nebyl vhodný k dalšímu použití, jsme distribuovali firmě, která se zabývá zpracováním tříděného odpadu. S tříděním těchto věcí pomáhali nejen samotní pracovníci Charity, ale i dobrovolníci. I díky pracovníkům města a technických služeb jsme tak mohli zajistit flexibilitu okamžité pomoci. Všem těmto lidem patří ještě jednou veliké poděkování.

Rodiny, které byly postiženy výbuchem, si průběžně od nás odnášely nebo jsme jim přiváželi vytříděnou materiální pomoc. K dnešnímu dni má ještě jedna rodina v našich skladovacích prostorech stále uloženo část darů, ať už od soukromých osob či firem.

Díky vedení města Frenštátu pod Radhoštěm mohla naše organizace v měsíci únoru r. 2014 otevřít tzv.“ Charitní šatník“. Zde nabízíme jednotlivcům, rodinám či lidem v nouzi obnošené oblečení, použité peřiny a ložní prádlo.

 

Pro zajímavost přikládáme část statistických dat vztahující se k materiální sbírce.

Materiál vykoupený firmou Re-co czech k dalšímu zpracování – 2 131kg.

     • Jednalo se o oblečení, boty, tašky, peřiny, které byly v natolik špatném stavu, že se nehodily k další distribuci.

 

Celkový počet telefonátu (evidence pouze za 1. Týden)

      • Pondělí   -    150
      • Úterý       -    201
      • Středa     -    209
      • Čtvrtek    -    204
      • Pátek      -    198
      • Sobota    -    150
      • Neděle    -    131
      • Celkem   -  1.243 telefonátů

Celkový počet přesčasových hodin pracovníků Charity od 18. 2. – 29. 3. 2013 (kteří se pracovně podíleli na materiální sbírce) – 275 hod.

Počet dobrovolníků – 10 žen a mužů, kteří pracovali bez nároku na finanční odměnu. Těmto lidem bylo poskytnuto občerstvení. Jako poděkování za tuto práci byla ženám zakoupena kytice a muži obdrželi láhev vína.

Celkový počet doručených balíků – 152 ks