Penzion pro seniory

 

 

Poslání a cíle

 • Penzion tvoří zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou péči o seniory.
 • Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
 • Snažíme se o znovuzačlenění obyvatel do běžného prostředí, zvyšujeme kvalitu poskytované péče, a to ve všech bio-psycho-sociálních oblastech.
 • V rámci vzájemné spolupráce klientů a pracovníku domova, jsou organizovány zájmové, kulturní a společenské aktivity. Programy jsou připravovány dle přání a potřeb obyvatelů domova.
 • Zachování soukromí klienta patří k základnímu standardu poskytovaných služeb.
 • Penzion je bezbariérový

 

Podmínky pro přijetí.

 • Obyvatele Frenštátu p.R a okolních obcí,
 • senioři  od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí, ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem, ale zároveň nevyžadují stálý dohled.

 

Nejsme schopni poskytnout své služby zájemcům, kteří:

 • důvodu těžkého smyslového postižení nekomunikují běžným způsobem
 • z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali klidné soužití s ostatními uživateli
 • trpí akutní infekční nemocí
 • z důvodu závislosti na alkoholu

 

Ke stažení: Žádost