Poskytnutí příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené osoby.

Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na "Poskytnutí příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené osoby." podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 164044/2019, Sp. zn.: VŽ/32504/2019/Bar.

Osvědčení.pdf

 

 

 

.