Název projektu: Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00107

Částka: 587 280,10 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 28. únor 2015

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na získání a rozšiřování odborných a obecných znalostí a dovedností pracovníků registrovaných sociálních služeb Charity Frenštát p.R., vedoucích pracovníků těchto registrovaných služeb a fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci na péči.

Registrované sociální služby Charity Frenštát pod Radhoštěm jsou:

  • Charitní pečovatelská služba,identifikátor: 1682441,služba je poskytována od 1.10.1994
  • Charitní asistenční služba,identifikátor: 8210455,služba je poskytována od 19.4.2012

Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb bude zaměřeno na posílení kompetencí a zvýšení pracovní kvalifikace pracovníků.

Pracovníci sociálních služeb budou vzdělávání nejenom v oblastech standardů kvality sociálních služeb, ale bude jim poskytnuto i vzdělávání v oblasti kvality přímé péče o klienta.

Vedoucí pracovníci budou proškoleni v oblastech, které povedou ke zkvalitnění jejich vedoucí pozice a zároveň získají dovednosti např. v oblasti vedení týmu, Time managementu.

Fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, budou proškoleny v oblastech, které souvisí s přímou péči o osoby závislé na pomoci druhé osoby.

Cílů projektu bude dosaženo realizací tří klíčových aktivit, které budou obsahově zaměřeny vždy na jednu skupinu podporovaných osob.

 

Účastníci/ce projektu:

  •  osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
  •  zaměstnanci/kyně
  • pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region:

  • Moravskoslezský kraj

Realizátor projektu:

  • Charita Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 49590588

Kontaktní osoba:

  • Lenka Tabachová, frenstat@charita.cz, tel.: 556836937