Zkvalitnění zázemí Charity Frenštát pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002313

Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Charity Frenštát pod Radhoštěm vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v přestěhování se do nově pronajatých vhodnějších prostor a pořízení vybavení.Sociální služby jsou definovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. sl. Cílové skupiny, využívající sociální služby Charity Frenštát pod Radhoštěm spadají do okruhu osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociální inkluzí.

loga IROP a MMR