Informace pro matky samoživitelky

Jelikož víme, že se potýkáte s finančními problémy a Vaše situace není jednoduchá, nabízíme Vám pomoc.

Jedním druhem naší podpory je navázání spolupráce se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, kde vám nabízíme poradenství ohledně dávek, na které máte nárok; jak hospodařit s financemi; doprovody na úřady; atd. ale také materiální a potravinovou pomoc.

 

Další možnost jsou dávky, které si můžete vyřídit:

Sociální pojištění

Dávky důchodového pojištění

Kde řešit: Okresní správa sociálního zabezpečení

 • Sirotčí důchod – v případě, že je otec uveden v rodném listu dítěte
 • Invalidní důchod – v případě Vaší invalidity
Dávky nemocenského pojištění
 • Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství – pokud jste pracovala (Kde řešit: ošetřující lékař (gynekolog), zaměstnavatel, Okresní správa sociálního zabezpečení)
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – pokud v těhotenství pracujete a jste převedena na jinou pracovní pozici (Kde řešit: zaměstnavatel, Okresní správa sociálního zabezpečení)
 • Ošetřovné – při ošetřování dítěte do 16 let věku 16 kalendářních dnů pokud jste zaměstnaná (Kde řešit: ošetřující lékař ošetřovaného, zaměstnavatel, Okresní správa sociálního zabezpečení)
 • Dlouhodobé ošetřovné – při ošetřování člena domácnosti, pokud jste zaměstnaná (Kde řešit: ošetřující lékař ošetřovaného, zaměstnavatel, Okresní správa sociálního zabezpečení)
Státní politika zaměstnanosti
 • Podpora v nezaměstnanosti – pokud jste 12 kalendářních měsíců během 2 let pracovala (Kde žádat: Úřad práce ČR)

Státní sociální podpora

Dávky poskytované v závislosti na výši přijmu
 • Příspěvek na bydlení (Kde žádat: Úřad práce ČR)
 • Přídavek na dítě – dítě do ukončení povinné školní docházky a dále do 26 let pokud studuje (Kde žádat: Úřad práce ČR)
 • Porodné – na první a druhé dítě (Kde řešit: na Odboru státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce dle trvalého bydliště matky.)
Dávky ostatní
 • Pohřebné – pokud zemře dítě nebo rodič dítěte (Kde žádat: Úřad práce ČR)
 • Rodičovský příspěvek – na nejmladší dítě v rodině po dobu až 4 let věku dítěte (Kde žádat: na Odboru státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce dle trvalého bydliště matky.)

 

Sociální pomoc a péče

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Kde žádat: Úřad práce ČR

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na péči

Kde žádat: na Odboru státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce dle trvalého bydliště matky.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Kde žádat: na Odboru státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce dle trvalého bydliště matky.

 

Příspěvky od zdravotní pojišťovny

 

Výživné na dítě; Výživné na neprovdanou matku

Kde žádat: soud, OSPOD

 

Úlevy ve škole

Kde žádat:ZŠ, MŠ

 • Dotované obědy pro dítě – záleží na příslušné MŠ, ZŠ
 • Úleva na SRPŠ

 

Odpočet dítěte na dani z příjmu fyzických osob