Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí

klientům Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

možnost účastnit se aktivit, které pro ně připravila ambulantní služba

KLUBÍČKO


 Klubíčko je:

 • místem setkávání rodičů s dětmi, 
 • místem, kde se děti připravují na předškolní nebo školní docházku, 
 • místem, kde rozvíjíme a podporujeme rodičovské kompetence.

 

 

Příklad nabízených aktivit:

 • pohybové, hudební a tvořivé aktivity (rozvoj jemné a hrubé motoriky, spolupráce, respektování autority, zpívání a sluchové vnímání, ….)
 • rozvoj schopností a dovedností dětí (aktivity zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času, základní matematické představy, sociální dovednosti a hru, …)
 • rozvoj řeči (správná výslovnost, zvyšování slovní zásoby, … )
 • nácvik sebeobsluhy (oblékání, svlékání, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků…)
 • podpora a rozvoj rodičovských kompetencí (hospodárné vaření; správné hospodaření s penězi; ...)

 


Scházíme se vždy ve středu od 8:00 do 11:30 hodin

od září do června

v prostorách Charity Frenštát p.R.

(Dolní 504, Frenštát p.R,, 1. patro budovy)  


 

Kontaktní pracovník pro více informací:

 • Mgr. Denisa Tomášková, sociální pracovnice
  • mob.: 739 343 187
  • email: denisa.tomaskova♦frenstat.charita.cz
 • Silvie Hodinová
  • mob.: 732 955 839
  • email: silvie.hodinova♦frenstat.charita.cz