O sbírce

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.

Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.

 

Jak mohu sbírku podpořit?

  • finančním darem nebo dárcovskou SMS
  • jako koledník další možnosti

Kdo koleduje?

  • Do ulic obcí a měst celé České Republiky vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) .

Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.  

 

 Využití sbírky

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. 

Klíč k rozdělení vybraných protředků