O sbírce

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.

Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.

TS2020 - Mniší_01

 

Jak mohu sbírku podpořit?

  • finančním darem nebo dárcovskou SMS
  • jako koledník, vedoucí skupiinky koledníků

 

Kdo koleduje?

Tříkrálová sbírka by se nemohla konat bez pomoci dobrovolníků - tříkrálových koledníků, kteří v době od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic měst a obcí, aby přinesli do domácností požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy: „My Tři Králové jdeme k vám …“

V našich zemích na tento svátek píší Tříkráloví koledníci posvěcenou křídoupísmena K + M + B + nebo latinskou formu C + M + B +. Písmena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet.

Pokud máte chuť se zapojit do této Tříkrálové sbírky, ozvěte se nám, prosím, co nejdříve. Více informací o tom, jak se stát koledníkem, naleznete zde.

 

Využití sbírky

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků (65%) zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výtěžek je pak použit na předem schválené záměry.