Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí.

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků (65%) zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výtěžek je pak použit na předem schválené záměry.

logo_TKS_velkeTříkrálová sbírka by se nemohla konat bez pomoci dobrovolníků - tříkrálových koledníků, kteří v době od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic měst a obcí, aby přinesli do domácností požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy: „My Tři Králové jdeme k vám …“

V našich zemích na tento svátek píší Tříkráloví koledníci posvěcenou křídoupísmena K + M + B + nebo latinskou formu C + M + B +. Písmena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet.

Pokud máte chuť se zapojit do této Tříkrálové sbírky, ozvěte se nám, prosím, co nejdříve. Více informací o tom, jak se stát koledníkem, naleznete zde.

 

Záměry schválené pro rok 2018:

  • Podpora rodin v nouzi (podpora prostřednictvím služby Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
  • Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu (spolufinancování projektu podpořeného z MPSV)
  • Pořízení automobilu pro službu osobní asistence (spolufinancování projektu podpořeného z MSK)
  • Dofinancování nákladů vzniklých při realizaci projektu ("Zkvalitnění zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Frenštát pod Radhoštěm" reg.číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002313)