Adiktologická ambulance


  • Tel.: 731 771 984
 
Vedoucí služby: Mgr. Anna Mištová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Anna Mištová - vedoucí zařízení