Charitní asistenční služba


  • Tel.: 731 693 660, 731 693 660
 
Vedoucí služby: Mgr. Magdalena Kněžíková - Vedoucí charitní asistenční služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  • koupání, doprava automobilem (převoz pomůcek aj)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 


Organizace:


Seznam lidí:

Kristýna Babilonová - Osobní asistentka Lucie Kratinová - Osobní asistentka Táňa Laciaková - Osobní asistentka Andrea Macoszková - Osobní asistentka Mgr. Magdalena Kněžíková - Vedoucí charitní asistenční služby Bc. Klára Lysková - Sociální pracovnice Anna Waniová - Koordinátorka asistenční služby Žaneta Bílková - Osobní asistentka Lenka Branná - Osobní asistentka Petra Ciencialová - Osobní asistentka Beata Cieslarová - Osobní asistentka Věra Cmielová - Osobní asistentka Marcela Czerneková - Osobní asistentka Renata Fajčáková - Osobní asistentka Marie Horváthová - Osobní asistentka Alžběta Klimasová - Osobní asistentka Dagmar Klodová - Osobní asistentka Danuta Morávková - Osobní asistentka Jana Szopová - Osobní asistentka Janina Szturcová - Osobní asistentka Alena Šúriová - Osobní asistentka Marie Wawreczková - Osobní asistentka Renáta Zubková - Osobní asistentka