Charitní bazárek


  • Tel.: 733 676 649, 724 257 219
 

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Monika Byrtusová - ředitelka Charity Třinec Kristina Cieslarová - pracovnice v Charitním bazárku