Charitní centrum pro senioryZpůsob poskytování: Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Posláním Charitního centra pro seniory na Svibici je vytvořit příznivé prostředí a podmínky k aktivizaci seniorů, organizace volnočasových aktivit. Pomoci seniorům při zvládání potíží souvisejících se stárnutím a zamezit sociálnímu vyloučení této skupiny obyvatel. Cílem sociální služby je podporovat aktivity směřující k udržení fyzické i psychické vitality klientů, nabízet klubové aktivity, zajistit osvětu pro seniory – přednášky, besedy, poskytovat poradenství v sociální oblasti, integrovat seniory do společnosti, monitorovat kvalitu života seniorů, posilovat mezigenerační solidaritu, umožnit seniorům aktivně se zapojovat a spolurozhodovat o dění v centru.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Stanislav Laža - vedoucí služby Lenka Kněžíková - pracovník v sociálních službách