Charitní dům pokojného stáříCílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE
Posláním Charitního domu pokojného stáří je poskytovat seniorům ubytování a sociální služby potřebné pro důstojné prožití stáří, nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého z nich. Usiluje o to, aby senioři mohli v domově prožít závěr svého života v prostředí co nejvíce podobném svému domovu, při zachování dosavadní sítě sociálních vztahů a možností obohacení pro vztahy nové. Cílem služby je umožnit seniorům důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí, kterým snížená soběstačnost v základních životních dovednostech nedovoluje setrvat v jejich dosavadním domově.

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Šárka Jonsztová - vedoucí služby Michaela Helisová, DiS. - sociální pracovník