Charitní dům pokojného stáří sv. Františka - domov pro seniory


 • Tel.: 593 035 048, 601 351 077, 736 766 021
 
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Komu slouží ?

Osobám starším 65-ti let z Bohumína a okolí, jimž zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém dosavadním domově.

Co nabízí ?

Komplexní sociální služby:
 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně
 • praní a žehlení
 • úklid
 • zprostředkování pravidelné lékařské péče
 • donášku nákupu
 • dovoz a podávání léků
 • pomoc při vyřizování úředních záležitostí
 • volnočasové aktivity (pracovní terapie, společenské hry, kulturní akce)
 • rehabilitační masáže
 • duchovní péči (podle přání)
 • služby na objednávku:
  • pedikúra
  • kadeřnické a holič. služby
  • doprava (např. na nákup)
  Ubytování
 • v jedno- nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha)
 • v každém pokoji je malá kuchyňská linka, elektrický vařič, chladnička, telefon
 • součástí vybavení pokojů jsou vestavěné skříně
 • pokoj lze doplnit vlastním nábytkem obyvatele, obrázky, květinami...
  Stravování
 • strava se podává 3x denně,
 • každý obyvatel se může rozhodnout, zda bude odebírat společnou stravu nebo je schopen připravit si jídlo sám ve svém pokoji (lze obě možnosti kombinovat)
  Služby
 • zajišťuje zkušený a vyškolený personál
 • jsou poskytovány nepřetržitě
 • přizpůsobují se stavu a schopnostem obyvatele
 • respektují v maximální možné míře osobní zvyklosti, záliby a přání uživatelů

  Jak se přihlásit?

 • osobně v zařízení Domova nebo v kanceláři Charity Bohumín ul Štefánikova 957, Nový Bohumín
 • přihlásit zájemce o ubytování mohou také příbuzní
  Žadatelé jsou posuzováni
 • podle data podání žádosti,
 • podle místa dosavadního bydliště žadatele (přednost mají občané Bohumína)
 • podle naléhavosti sociální situace žadatele
 • podle typu právě volného místa v CHDPS
  Na umístění žadatelů nemá vliv
 • národnost, rasa, náboženské přesvědčení
 • případné přísliby darů, dědictví apod.
  V CHDPS nemohou být ubytovány
 • osoby mladší 65 let
 • osoby soběstačné, které nepotřebují žádnou z poskytovaných služeb
 • osoby s těžkým psychickým onemocněním spojeným s agresivními sklony
  Žádost je z pořadníku vyřazena
 • v případě úmrtí žadatele
 • na vlastní přání žadatele nebo jeho nejbližších příbuzných (např. po umístění v jiném zařízení)

Organizace:


Seznam lidí:

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby, sociální pracovník