Charitní dům pro matky v tísniCílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE
Cílem služby je poskytování ubytování a na něho navazujících služeb matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Služba má pomoci vyřešit problematickou životní situaci uživatelky a vrátit ji co nejdříve do samostatného života. Cílem je naučit uživatelky samostatně řešit své problémy, orientovat se v náročných situacích, poskytnout pomoc při uspořádání hodnotového životního systému. Usilujeme o dosažení toho, aby během pobytu v zařízení měla uživatelka možnost urovnat si své osobní záležitosti, aby se sama naučila vyřizovat si své záležitosti na úřadech, dle možností chceme uživatelkám pomoci nabýt praktické dovednosti. Důležité je posílení emoční vazby mezi matkou a dítětem.

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Kateřina Hajdušková - vedoucí střediska, sociální pracovnice Bc. Kateřina Svačinová - sociální pracovník