Pečovatelská služba


  • Tel.: 731 141 801
 
Vedoucí služby: Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Více informací zde.

Organizace:


Seznam lidí:

Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče Mgr. Zuzana Tichavská - sociální pracovnice