GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Charita Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 49590588, se sídlem Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále označováno jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Identifikační údaje správce:

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Sídlo: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 49590588

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MK, evidenční číslo 8/1-08-708/1996

ID datové schránky: yxsce2y

Tel.: 731 141 801  email: info@frenstat.charita.cz

 

Zpracování osobních údajů

Charita Frenštát pod Radhoštěm zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
  • agenda související s poskytováním zdravotních služeb (Charitní ošetřovatelská služba)
  • agenda související s poskytování dalších služeb Charity Frenštát p.R. (Půjčovna zdravotnických pomůcek, Penzion pro seniory, Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Hmotná pomoc v nouzi)
  • personální a účetní agenda
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost
  • pořádání dobročinných sbírek

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita Frenštát pod Radhoštěm se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti charity. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@frenstat.charita.cz.