Služba osobní asistence


  • Tel.: 731 141 801
 
Vedoucí služby: Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
Více informací naleznete zde.

Organizace:


Seznam lidí:

Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče Mgr. Zuzana Tichavská - sociální pracovnice